Testy Psychometryczne

Jak wyselekcjonować talent?

Stosujemy testy psychometryczne dostosowane do klienta, jego branży i kontekstu biznesowego. Wykorzystujemy psychometrię do przewidywania wyników, oceny potencjału i dopasowania kulturowego.

Psychometria jest wykorzystywana w następujących procesach:

  • rekrutacja i rozwój
  • promocja
  • zarządzanie talentami
  • planowanie sukcesji
  • ocena i rozwój zespołu
  • coaching indywidualny i zespołowy (np. komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zespołami wielokulturowymi)

Test psychometryczne pozwalają zidentyfikować osoby o największym talencie i rozwinąć ich potencjał. Obejmują one następujące dziedziny:

Ocena osobowości

Profil osobowości daje wgląd w to, jak dana osoba zazwyczaj zachowuje się w sytuacjach społecznych. Dzięki temu możemy zrozumieć, jak buduje relacje i pracują z innymi ludźmi, jak myśli i współpracuje z innymi, a także jak wpasowałaby się w organizację.

Test umiejętności

Testy umiejętności mierzą zdolności poznawcze i poziom inteligencji. Inteligencja jest jednym z najważniejszych czynników w rekrutacji i awansie, ponieważ daje wgląd w potencjał intelektualny kandydata. Oceniamy zdolność kandydata do rozwiązywania złożonych problemów i stosowania solidnego rozumowania, jego szybkość percepcyjną i dokładność podczas pracy z liczbami oraz sposób interpretowania danych i rozumienia sekwencji wzorców.

Ocena 360°

Ocena 360° zapewnia wgląd w aktualną wydajność, kompetencje i zachowania. Może uwypuklić luki percepcyjne i ślepe punkty oraz to, jak postrzegany jest lider.

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna to umiejętność zarządzania własną osobowością, emocjami i zachowaniem w zdrowy i pozytywny sposób, po to, aby być bardziej efektywnym w życiu zawodowym i osobistym. Może to skutkować lepszym podejmowaniem decyzji i poprawą wyników biznesowych.

’Ciemna strona osobowości’

Ocena ta mierzy dysfunkcyjne zachowania, które osoba może wykazywać w sytuacji stresu i presji, a które negatywnie wpływają na efektywność, relacje interpersonalne, reputację, awans i karierę. Pozwala zidentyfikować i ograniczyć ryzyko wykolejenia.

Czy wiesz, jakiego testu psychometrycznego użyć, aby ocenić przydatność kandydata do danej roli?

Porozmawiajmy: Umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ.

Pomożemy Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie psychometryczne dla Twoich potrzeb biznesowych.