Doradztwo HR

Co możemy dla Ciebie zrobić

Wierzymy, że ludzie są najlepszym aktywem w Twojej organizacji. Wdrażamy rozwiązania, które służą naszym klientom i ich zespołom. Pomagamy organizacjom projektować i wdrażać zmiany w celu zwiększenia efektywności i wydajności oraz tworzyć silną kulturę organizacyjną, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty.

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna odnosi się do zbioru zachowań i wartości, które określają sposób, w jaki ludzie współdziałają w organizacji. Kultura organizacyjna znajduje odzwierciedlenie w zachowaniach, które są nagradzane poprzez awans, decyzje o zatrudnieniu, reakcje na porażki i to, co ludzie mówią wokół innych. Kultura organizacyjna wpływa na wszystkie aspekty działalności biznesowej od punktualności i zaangażowania pracowników po zadowolenie klientów.

Wypracowanie dobrej kultury jest niezbędne do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. Zdrowa kultura organizacyjna może wspierać cele biznesowe, przyciągać i zatrzymywać talenty oraz wyprzedzić konkurencję.

Zarządzanie zmianą

Jak dobrze jesteś przygotowany do wspierania zarządzania zmianą w swojej organizacji?

Szybko postępujące zmiany wpływają na ludzi i całą organizację. Drogą do przodu dla wielu firm jest szybkie dostosowanie się, aby nie ponieść porażki. Ustrukturyzowane podejście do zmian i rozwijania zdolności jest kluczowe dla zapewnienia płynnego przejścia i osiągnięcia pożądanego efektu.

Planowanie sukcesji

Planowanie sukcesji jest strategią biznesową, która pomaga zidentyfikować krytyczne role i kluczowe umiejętności, a także rozwijać przyszłych liderów, którzy mogą wejść na miejsce, gdy ludzie odejdą. Czasami będziesz wiedział z wyprzedzeniem, że twój znaczący pracownik zamierza odejść; innym razem nie będziesz, a on odejdzie nagle. Posiadanie planu sukcesji zapewnia ciągłość funkcjonowania firmy.

Ocena psychometryczna jest ważną praktyką w planowaniu sukcesji, ponieważ przyszli liderzy potrzebują odpowiednich kompetencji, aby osiągać doskonałe wyniki, takie jak zarządzanie i rozwiązywanie złożonych problemów.

Możemy pomóc Ci stworzyć kulturę integracyjną, która przyciąga różnorodnych i utalentowanych ludzi.