Coaching menadżerski

Coaching to proces skoncentrowany na rozwijaniu myślenia, zachowań, postaw, zdolności osobistych i umiejętności interpersonalnych liderów w celu osiągnięcia nadzwyczajnych rezultatów i trwałych zmian.

Pomagamy liderom w doskonaleniu ich kompetencji, wykorzystywaniu możliwości i pokonywaniu wyzwań, dzięki czemu będą mogli oni zwiększyć wpływ, jaki wnoszą do organizacji.

Coaching dla kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla

Menadżerowie o wysokim potencjale i nowo zatrudnieni, nowo awansowani liderzy, liderzy ze specyficznymi wyzwaniami rozwojowymi, liderzy zarządzający zmianą, wyższa kadra kierownicza i właściciele firm.

Jak coaching może przynieść korzyści liderom?

 • Poprawia komunikację z interesariuszami
 • Poprawia obecność, wpływ i oddziaływanie kadry kierowniczej
 • Usprawnia planowanie i realizację strategii
 • Poprawia indywidualną wydajność oraz zaangażowanie pracowników
 • Zwiększa odporność na stres
 • Przyczynia się do rozwoju organizacyjnej kultury coachingu, ponieważ sami liderzy przyjmują styl coachingowy
 • Zwiększa łatwość zarządzania złożonymi i sprzecznymi wymaganiami pracy
 • Zwiększa samoświadomość i rozszerza wizję, dzięki czemu liderzy stają się bardziej pewni siebie

W rezultacie, liderzy:

 • Zdobywają głęboki wgląd w siebie
 • Odkrywają swoje potrzeby i talenty
 • Rozwijają obecność wykonawczą „executive presence”
 • Efektywniej kierują zespołami
 • Budują kulturę zaufania i otwartości
 • Rozwijają wszechstronny styl myślenia
 • Lepiej radzą sobie ze złożonością, niepewnością i niejednoznacznością